Przebudowa drogi powiatowej w Starym Strączu

W Starym Strączu ruszyły prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1017F.

Są one prowadzone na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 319 w Starym Strączu do byłego przejazdu kolejowego w kierunku miejscowości Lipinki. W ramach zadania zostaną przebudowane:
- istniejąca jezdnia i chodniki (jezdnia zyska nową, asfaltową nawierzchnię),
- skrzyżowanie z drogą gminną,
- zjazdy,
- rowy i przepusty melioracyjne,
- kanalizacja deszczowa.
Ponadto zaplanowano montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, humusowanie i obsianie trawą terenów i pasów zieleni.
Łączna wartość inwestycji opiewa na kwotę 6.000.000,00 zł, z czego Powiat Wschowski pozyskał 3.000.000,00 zł dofinansowania, natomiast wkład własny do przebudowy pochodzić będzie z budżetu Gminy Sława - 2.000.000,00 zł i Powiatu - 1.000.000,00 zł. Operacja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, poddziałanie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Warto zaznaczyć, że równolegle z tą inwestycją powstanie I etap sieci wodno-kanalizacyjnej Starego Strącza. Zadanie te realizuje firma EKO Ryszard Rogowski z Zielonej Góry w ramach umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. Nowa sieć zostanie podłączona do istniejącej sieci w Lipinkach. Koszt opiewa na kwotę ok. 4.800.000,00 zł
galeriaa.jpg

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież