Sławski Portal Informacyjny - Archiwum newsów

Aktualności

Właściciele nieruchomości, do których przylegają chodniki stanowiące część drogi publicznej, zobowiązani są do uprzątnięcia z nich błota, śniegu i lodu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem wspólnie z LGD Zielone Światło wkrótce rozpocznie rekrutację do projektu pt. Własna firma- start dla młodych - w ramach Osi Priorytetowej: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.2 Wsparcie dla osób młodych na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kolejny czerwony pojemnik w kształcie serca przeznaczony do zbierania plastikowych nakrętek stanął na terenie Szkoły Podstawowej w Ciosańcu.

Przed nami wyjątkowo mroźne dni. Te trudne warunki są szczególnie niebezpieczne dla osób bezdomnych.

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Kiedy temperatura zdecydowanie spada poniżej 0, wielu z nas mimo wszystko decyduje się na spacer. Jednak gdy niskiej temperaturze zaczyna towarzyszyć wiatr, spacery nie wydają się być już tak dobrym pomysłem.

Okazuje się, że wcześniejsze "ataki zimy" były tylko wstępem do prawdziwego śnieżnego pokazu.

Jakiś czas temu zaalarmowani zostaliśmy przez mieszkańców Radzynia, Lubogoszczy i Lubiatowa, których zaniepokojenie budził wysoki stan wody na Jeziorze Sławskim.

W akcję kasztanobrania w Szkole Podstawowej Happy House w Sławie włączyły się wszystkie klasy, dzięki czemu zebrano aż 860 kg!

W Tarnowie Jeziernym pomimo niesprzyjającej pogody wciąż trwają prace przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej.

Prowadzony przez Gminę Sława program wymiany kopciuchów na nowe ekologiczne źródła ciepła istotnie wpływa na jakość powietrza na terenie gminy.

Dziś porządkowano pobocza przy drodze między Śmieszkowem a Łupicami.

Do zdarzenia doszło nocą (30 stycznia) tuż po godzinie 3.00 w jednej z miejscowości w powiecie wschowskim. Patrol prewencji zainteresował się zaparkowanym autem w rejonie sklepu wiejskiego. Policjanci postanowili sprawdzić jaka była tego przyczyna biorąc pod uwagę minusową temperaturę powietrza i warunki szczególnie zagrażające życiu i zdrowiu człowieka.

Dzisiaj (04 lutego) na drogach powiatu wschowskiego prowadzone są działania „Pieszy bezpieczny na przejściu”, które uwagę skupiają na bezpieczeństwie niechronionych uczestników ruchu drogowego jakimi są piesi.

W związku z częstszymi przypadkami oszustw, których ofiarami są osoby starsze, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności.