Dofinansowanie przebudowy ul. Bursztynowej w Lubogoszczy

30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zgłoszonych do dofinansowania w naborze przeprowadzonym w dniach 13 marca - 12 kwietnia 2019 r. 

Wniosek Gminy Sława pn. „Przebudowa ul. Bursztynowej w miejscowości Lubogoszcz” znalazł się na liście podstawowej zadań gminnych w Województwie Lubuskim. Całość inwestycji będzie kosztowała 2,8 mln zł, pozyskane dofinansowanie ze środków rządowych to 1,4 mln zł. Wniosek obejmuje przebudowę ulicy Bursztynowej na łącznej długości 678 m, budowę chodników jednostronnych wzdłuż projektowanej drogi, zieleń drogową oraz organizację ruchu drogowego. Zakończenie inwestycji jest przewidziane na czerwiec 2020.

galeriaa.jpg

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież