Spotkanie wojewody z nowo wybranymi samorządowcami

- Naszym wspólnym celem powinien być rozwój Polski, naszego regionu i zaspokajanie potrzeb Państwa współmieszkańców, którzy Państwu zaufali i będą oczekiwali realizacji zadań, które przyczynią się do wzrostu poziomu ich życia - podkreślił wojewoda Władysław Dajczak podczas spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego

- Próbuje się czasami przeciwstawiać samorząd państwu. Nie ma takiego przeciwstawienia. Samorząd jest częścią państwa. Polska jest krajem unitarnym, jednolitym i niepodzielnym, który realizuje swoje zadania i cele poprzez rząd, parlament, administrację samorządową i organy w niej wybierane. Jest to pole do naszej współpracy i wzajemnego zrozumienia. Deklaruję wolę współpracy i otwartość oraz z całego serca do niej zapraszam. Zadbajmy razem o rozwój naszej ojczyzny, naszego regionu i naszych małych ojczyzn.
Wojewoda Lubuski w czasie spotkania podkreślił, że nowo rozpoczęta kadencja jest szczególna, gdyż przypadła w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wojewoda podkreślił, że w regionie udało się zorganizować godne obchody, za które podziękował wszystkim zaangażowanym samorządowcom.
Następnie Władysław Dajczak pogratulował wygranych wyborów i przypomniał, że to dowód wielkiego zaufania mieszkańców:
Wojewoda dodał, że bez zaangażowania samorządowców niemożliwe będzie zbudowanie Polski silnej, dostrzegającej każdego obywatela, opartej na fundamencie silnej gospodarki: - Bez Państwa oddania, uczciwości, bez dbania o małe ojczyzny niemożliwe jest zbudowanie takiej Polski. W naszym województwie, jednym z najmniejszych w Polsce, mamy wspólnie wiele do zrobienia i naprawienia.
Wojewoda podziękował za spotkania, które miał możliwość odbyć na zaproszenia samorządów oraz za te setki rozmów, które odbyły się z samorządowcami w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Zadeklarował też otwartość na współpracę.
W czasie spotkania dyrektorzy poszczególnych wydziałów urzędu przekazali obecnym przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego informacje o realizowanych i planowanych programach rządowych oraz innych obszarach współpracy pomiędzy samorządem i wojewodą.

galeriaa.jpg

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież