Spotkanie Regionalnej Rady ds. Energetyki

Po raz kolejny w Urzędzie Marszałkowskim spotkali się członkowie Regionalnej Rady ds. Energetyki.

Podczas posiedzenia przedstawiono zagadnienia dotyczące klastrów energii. Dyskutowano m.in. o ich współpracy z operatorem systemu dystrybucyjnego oraz lokalnych doświadczeniach związanych z rozwojem inicjatyw klastrowych. Rozmowom przewodniczył Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński.

Regionalna Rada ds. Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego została powołana w 2008 r. Jej członkami są przedstawiciele Sejmiku oraz Zarządu Województwa Lubuskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody Lubuskiego, przedsiębiorstw energetycznych, uczelni wyższych oraz stowarzyszeń energetycznych. Rada pełni rolę doradczo–opiniującą, w szczególności podczas prac nad wojewódzkimi strategicznymi dokumentami z zakresu energetyki. Mowa o dokumentach takich jak:

- Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie lubuskim do roku 2025, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej,

- Kompendium Studium jw.,
- Strategią Energetyki Województwa Lubuskiego,
- Analizą stanu realizacji Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego wraz z prognozą rozwoju sektora energetycznego na terenie województwa lubuskiego do 2030 roku (2017 – 2018 r.)

Dotychczas odbyło się XIX spotkań tematycznych z udziałem ekspertów zewnętrznych, poświęconych poszczególnym podsektorom sektora energetyki na terenie województwa lubuskiego.

 

galeriaa.jpg

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież